Namn: Lösen:

Regleringsdamm


Sv. Kraftverksdamm, Vattenreservoar alt Vattenmagasin

En vattendam till ett kraftverk som sitter högre upp i systemet är kraftverksdammen där elkraften produceras. En regleringsdamm producerar ingen kraft, utan har endast till syfte att kunna buffra upp vatten till den kraftproducerande dammen längre ner, så att att de alltid skall kunna ha rätt vattennivå - dvs en regleringsdamm producerar inte elkraft, utan används för att reglera vattennivån i en annan damm.

En regleringsdamm skall INTE förväxlas med utjämningsmagasin som används vid reningsverk.

Relaterade ord: Damm Fördämning Kraftverksdamm Vattenkraft Vattenmagasin Vattenreglering Vattenreservoar Älvdämme
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER