Namn: Lösen:

Regnvatten


Allmänt:
Vatten som tillförts genom regn. Regn är den största källan för sötvatten på jorden.

Dykning:
I exempelvis fjällsjöar som bara har sitt tillflöde genom regnvatten, så kan sikten i sjön ofta vara väldigt bra.
I havsmijö kan regnvatten förbättra sikten i vattnet något, men kustnära så försämras ofta sikten när regnvatten blir ytvatten som rinner ut i havet och då medför sediment och andra föroreningar från land.

Regnvatten kontra dagvatten:
Regnvatten och dagvatten blandas ibland ihop, men dagvatten kan även komma från smältvatten, medan regnvatten definierar att det är vatten som fallit som regn.

Underkylt regn:
Regn som faller med en temperatur under 0° C kallas underkylt och fryser som regel till is när det når marken.

pH-värde:
Normalt har regnvatten något surt vatten, det vill säga ett pH under 6, eftersom det har löst koldioxid från atmosfären. I vissa ökenområden kan dock regnvattnet bli neutralt och till och med basiskt till följd av kalciumpartiklar i luften. Är ph-värdet under 5,6 så kallas det för surt regn.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regn

Relaterade ord: Dagvatten Färskvatten Försurning Grundvatten Hydrosfär Markvatten Regnstöp Sjövatten Smältvatten Sötvatten Underkylt Vatten YtvattenRegnvatten
Regn som faller.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER