Namn: Lösen:

Regulator


Sv. Dykregulator. Eng. Regulator

En regulator är en anordning som omvandlar ett högt gastryck till ett lägre. Inom dykningen används en regulator i två steg: Förstasteg och andrasteg.

GENERELLT

Balanserad eller obalanserad
En regulator kan vara balanserad eller obalanserad, innebärande att om den är byggd så att den ständigt levererar samma mängd gas oavsett trycket i flaskan så är den balanserad, medan en obalanserad är en enklare form av regulator och levererar mindre gas när trycket i flaskan skjunker.
Förstasteget och andrasteget kan båda vara balanserade eller obalanserade, är båda eller en av dem balanserad, så kallar man regulatorn för balanserad.

Medströms eller motströms
En ventil kan vara medströms eller motströms, beroende på hur den öppnas i relation till hur gasen strömmar ut genom ventilen. I en medströmsventil så hjälper trycket från flaskan till att öppna ventilen och vid ett för högt tryck så läcker ventilen ut övertrycket. I en motströmsventil så hjälper trycket från flaskan till att hålla ventilen stängd, vilket gör att regulatorn måste ha en separat övertrycksventil eftersom ett för högt tryck annars skulle stiga tills något går sönder och släpper ut gasen.
Förstasteg och andrasteg kan båda vara medströms eller motströms.


FÖRSTASTEGET
Reduceringsventilen, som omvandlar luften/gasen i dykflaskan till ett tryck som är några bar högre än det omgivande trycket. Förstasteget monteras på dykflaskans kran.

Anslutning:
Ett förstasteg ansluts till flaskans kran genom en DIN- eller yoke-koppling. DIN-kopplingen finns dessutom i två versioner, en för 200 bar och en för 300 bar. Yoke-kpplingen finns endast för 200 bar.

Membran eller kolv:
Ett förstasteg kan vara antingen av membran- eller kolvkonstruktion.
I en membranregulator, så kan omgivande vatten aldrig komma i kontakt med regulatorns rörliga delar genom att ett flexibelt gummimembran sitter och flexar mellan vatten och gas. En fördel med membranregulatorn är att föroreningar och fukt inte kan komma in i mekanismen.
I en kolvregulator, så sitter den en rörlig kolv som rör sig när regulatorn öppnar sig för att släppa ut gas från flaskan, denna kolv passerar genom en packning och sticker ut ur gaskammaren på regulatorn för att kunna anpassa den interna volymen på inne i regulatorn, men kommer härvid i kontakt med omgivande vatten. En fördel med kolvregulatorn är att den är enklare att göra service på, men nackdelen är att fukt och förereningar läggare kommer in i mekanismen.

Märkning av utgångarna:
De olika utgångarna på förstasteget är som regel märkta med "HP" eller "LP". "HP" är förkortning för engelska "High Preassure" (högt tryck) och är avsedda för exempelvis manometer och annan utrustning som skall ha samma varierande tryck som i flaskan, gasen som når en HP-utgång har inte passerat själva reduceringsventilen. "LP" är förkortning för engelska "Low Preassure" (lågt tryck) och är avsedd för utrustning som skall ha det stabila låga mellantrycket som leveraras efter reduceringsventilen, exempelvis andrasteg. HP- och LP-utgångar har som regel olika dimensioner i anslutningen för att man inte skall kunna förväxla dem och ansluta utrustning fel - undantag gäller dock för äldre Poseidonregulatorer som har samma anslutning i båda. Utöver "HP" och "LP" så förekommer "R" och "U" på Poseidonregulatorer. "R" används fortfarande och står för "Regulator" och är den utgång som har absolut bäst flöde av alla LP-utgångar och som tillverkaren rekommenderar att man sätter sitt primära andrasteg på. "U" står för "Unisuit" (en torrdräktsmodell från Poseidon) och var den utgång som tillverkaren rekommenderade att man använde till torrdräktsanslutningen - Poseidon sätter inte längre ut "U" på förstastegen.


ANDRASTEGET
Doseringsventilen, som sänker trycket så att det motsvarar det omgivande trycket och kan andas utan problem. Andra steget monteras på en slang som i sin tur sitter på förstasteget.

Venturi
Många andrasteg använder venturieffekten för att öka effekten i andrasteget (dvs göra den mer lättandad och leverera mer luft) genom att rikta luftflödet genom regulatorn mot dykarens mun, och därmed genom venturieffekten få ett större sug på membranet, som i sin tur buktar in mer och öppnar ventilen mer. Denna effekt kan ibland användas för att justera inställningarna på regulatorn vid service, och på vissa regulatorer så kan dykaren själv under dyket vrida ett litet vred för att anpassa denna justering, vilket då tar sig form i att det finns ett litet vred på ena sidan av andrasteget som kan vridas upp till ett halv varv.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regulatorpaket
http://en.wikipedia.org/wiki/Diving_regulator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regulator_(reglerteknik)

Relaterade ord: Andrasteg Balanserad (ventil) Bitmunstycke Demandandningssystem Demandventil DIN Doseringsventil Dykapparat Dykflaska Dykutrustning Förstasteg Gängor, standards HP Kran LP Luftautomat Luftpaket Medströms (ventil) Motströms (ventil) Nackrem Obalanserad (ventil) Octopus Reduceringsventil Regulatorfrysning Regulatorslang Venturi Yoke-kopplingRegulator

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER