Namn: Lösen:

Regulatorfrysning


Förstasteget

De flesta vanligen förekommande förstasteg är slutna, dvs "förseglade" så att vatten inte kan komma in i mekaniken. De som inte är slutna är mycket känsliga för frysgrader då is kan få fjädern i reduceringsventilen att fastna i öppet eller rentav stängt läge vilket i båda fallen kan få mycket allvarliga konsekvenser för dykaren.

Andrasteget

Denna frysning är den vanligaste. Symptom brukar vara att regulatorn friflödar. Luft under tryck är många gånger kallare än "vanlig" luft, luften i lågtrycksslangen kan ha så låga temperatur som flera minusgrader. I kombination med kallt vatten (några få plusgrader) och den fukt som alltid finns i andrasteget, finns risk för isbeläggning på den ventil som öppnar och stänger. Oftast tinar den isen omedelbart nästa gång man andas ut men om man har otur sitter isen kvar och regulatorn börjar friflöda. Risken är större på regulatorer som har ett högt sekundärtryck (kallare luft i andrasteget). En vanlig orsak till frysning i andrasteget är att man vintertid har andats i regulatorn ovan vattenytan.

Se även: Regulator, Sekundärtryck

Berättelser
  • Regulatorfrysning


    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER