Namn: Lösen:

Reningsverk


Allmänt:
Anläggning är avloppsvatten renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt innan det släpps ut i naturen.

1 - Rensgaller:
Mekanisk anordning som fångar upp plast, toalettpapper och andra sopor.

2 - Sandfång:
En sektion med konstant strömhastighet där tyngre partiklar sjunker till botten, medan finare partiklar fortsätter.

3 - Biologisk rening:
En process där man med hjälp av mikroorganismer koncentrerar och sedimenterar organiskt material som finns löst i vattnet. Det sker både i luftningbassänger med aktivt slam och genom passage av biobäddar.

4 – Kemisk rening:
Genom att tillsätta kemikalier så fäller man ut fosfater från vattnet.

5 – Stabilisering:
En biologisk process som antingen sker i syrerik (enklare) eller syrefattig (möjliggör tillvaratagande av energi) miljö.

6 – Avvattning:
Sker i centrifug innan slammet går till deponi, förbränning eller gödning.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reningsverk

Relaterade ord: Avloppsvatten BDT-vatten Dagvatten Gråvatten Kloak Restvatten Spillvatten Svartvatten Utjämningsmagasin Vatten VattenverkReningsverk

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER