Namn: Lösen:

Respiration


Sv. Andning. Eng. Respiration alt Breathing

Process där organiskt material bryts ner av organismer i syfte att utvinna energi, processen kräver syre (O2) och koldioxid (CO2) är en av slutprodukterna.

Relaterade ord: Koldioxid Koldioxidförgiftning Luft Metabolism Syrgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER