Namn: Lösen:

Restvatten


Behandlat avloppsvatten ("renat avloppsvatten"), dvs det som tidigare var gråvatten eller svartvatten. Det renade avloppsvatten som släpps ut i en recipient (dvs utsläpp från ett reningsverk i naturen).

Relaterade ord: Avloppsvatten BDT-vatten Gråvatten Kloak Modifierat vatten Reningsverk Slagvatten Spillvatten Svartvatten Utjämningsmagasin Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER