Namn: Lösen:

Rev


Eng. Reef

Rev är en naturlig eller konstgjord struktur som utgör en uppgrundning under vattenytan som ofta erbjuder skydd för fiskar, koraller och andra djur. Vanligtvis är rev långsträkta.
Den vanligaste revtypen i dyksammanhang är korallrev, men det kan även vara klippor, stenar eller articifiella rev så som vrak.

I maritima sammanhang så kan "rev" även åsyfta att man revar ett segel (tar ner ett segel).
I övrigt så kan "rev" också åsyfta ett längdmått från mitten av 1800-talet som motsvarar 29,69 meter, och imperfekt formen av verbet "riva".

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rev
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konstgjorda_rev
http://wapedia.mobi/sv/Konstgjorda_rev

Relaterade ord: Artificiella rev Atoll Barriärrev Grund Korall Korallrev Sandrevel Strandrev
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER