Namn: Lösen:

RGBM


Reduced Gradient Bubble Model, på svenska ungefär ”minskad tryckskillnads bubbelmodell”, är en avancerad dekompressionsmodell som används för att beräkna hur gaser tas upp och avges av kroppen när vi dyker. Modellen tar hänsyn till både gas i bubbelform och gas löst i kroppen och kallas därför en två-fas modell (dual phase). Andra fasmodeller är TM, VPM och TBDM.

RGBM utvecklades i början av 1990-talet av Dr. Bruce R. Wienke och är en vidareutveckling av det arbete som ledde till VPM modellen men med tillägg för bland annat repetitive dykning, dykning på hög höjd och användandet av blandgaser för djupare dyk.

Syftet med RGBM modellen är att hålla nere storleken på bubblorna av utvädrande gas, för att förhindra att de växer allt för snabbt så att de blir stora och skapar problem vid uppstigning. Vid till exempel för snabb uppstigning, korta ytintervall, många dyk per dag så bildas det många bubblor och RGBM modellen blir då mer konservativ genom att minska de tillåtna tryckskilladerna vid uppstigning. Sannolikt är det härifrån "Reduced Gradient" i RGBM kommer ifrån.

Det finns idag färdiga tabeller framtagna med RGBM (bl a NAUIs) men också PC programvara (GAP) och dykdatorer. De flesta dykdatorer (t ex Sunnto och Mares) använder dock en förenklad version av RGBM som inte innehåller alla beräkningar.

Relaterade ord: Algoritm Dyktabell Haldane TBDM TM VPM
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER