Namn: Lösen:

RNPL


Royal Navy Physiological Laboratory

Allmänt:
Enhet inom brittiska flottan som upprättades 1943 för att forska kring fysiologiska problem specifika för flottan. Bedriver bland annat forskning kring dykning.

Dyktabell:
RNPL har som ett resultat av Dr Henry Valance Hempleman sedan 1950 gett ut egna dyktabeller som också benämnts RNPL-tabeller eller Royal Navy-tabellerna, eftersom man ansåg att de tidigare dyktabellerna baserade John S Haldanes rön inte var tillräckligt bra.
RNPL-tabeller bygger på en del andra antaganden än vanliga Haldane-tabeller, genom att man anser att mättnaden i en vävnad inte beror på hur snabbt kroppen transporterar fram den mängd inert gas som behövs för mättnad, utan att man måste ta hänsyn till hur snabbt vävnaden också kan ta till sig den inerta gasen (dvs tiden för diffusion). Modellen kallas "slab diffusion" eftersom man räknar på mättnad från en vävnad och ser den som en skiva (slab) istället för som flera olika blodkärl på olika ställen. Modellen bygger sedan på att det finns ett maximalt tak för hur mycket gas som får tas upp av vävnaden innan dykaren blir tvungen att genomföra dekompression. Genom att man bara räknade på en vävnad, så fick man i den ursprungliga tabellen fasta tider på alla dekompressionstopp, med undantag för att första stoppet blev kortare, så genomförde man alltid samma stopp och började på den nivå som dyket man gjort fodrade.
Stoppen i den första tabellen var:
18m/60fot – 25 min
15m/50fot – 24 min
12m/40fot – 24 min
9m/30fot – 23 min
6m/20fot – 22 min
3m/10fot – 22 min
1968 så reviderade man tabellerna för att ta hänsyn till att bubbelbildning bromsade utvärdring, och man satte då upptagning till att gå 50% snabbare än utvädringen. Denna tabell kom att benämnas "Royal Navy 1968 tables", och man förlorade här enkelheten i att det alltid var samma tid på ett visst djup, och tabellen blev därmed mer komplicerad och beroende av maxdjup och dyktid.
1972 revideras tabellerna igen, för att anpassas till behoven av längre och djupare dyk, man blev även mindre konservativ för dyk med direktuppstigning, men var fortsatt konservativ vid upprepad dykning. Tabellerna skrev för första gången även i metrisk form, istället för i fot. Denna tabell kom att benämnas "Royal Navy 1972 tables" och användes i en förenklad form av BS-AC för sportdykning.

Relaterade ord: Algoritm BS-AC Dekompression Dyktabell
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER