Namn: Lösen:

Rundafönsterruptur


Bristning på runda fönstret inne i örat.

Skadan kan exempelvis uppkomma om en tryckskillnad redan finns i örat som orsakat en låsning som försvårar tryckutjämning och en kraftig valsalva-manöver utförs.

När skada uppkommer leder den till yrsel och total hörselförlust på det skadade örat.

Vid misstanke om rundafönstretruptur så skall den drabbade till öronklinik för utredning. Det finns goda chanser att återställa hörsel om behandling påbörjas inom en vecka.

Fall av rundafönsterruptur kan lätt förväxlas med alternobar vertigo (yrsel orsakat av tryckskillnader i örat), yrsel orsakat av trumhinneruptur och hörselnedsättning som drabbar örat vid vatten i hörselgången.

Relaterade ord: Alternobar vertigo Barotrauma Dysbarism Trumhinneruptur Valsalva-manöver
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER