Namn: Lösen:

Rutsökning


En noggrann men tidskrävande sökmetod, som innebär att man antingen:
- skapar en stor ruta (Försvarsmakten tillämpar 30x50 m som markeras med plastkätting på botten) som man kan flytta och som man successivt vränger under sökningen för att stegvis flytta den (används exempelvis vid eftersök av föremål), eller
- så bygger man upp ett rutnät av mindre rutor genom korsande linor (används exempelvis inom marinarkeologin, där varje ruta kanske har ett mått på 1x1 m).

Metodbeskrivning stora sökrutor:
Vid stora rutor som exempelvis 50x30 m som Försvarsmakten använder, så söker man av området genom att ha en ledlina som är fäst med varsin ände i rutans långsidor och som man successivt under avsökningen flyttar steg för steg enligt följande:
1 – Fäst in ledlinans första ände en siktlängd ut längst första långsidan
2 – Simma längs kortsidan till andra långsidan samtidigt som området sökes av
3 – Fäst in andra änden på ledlinan på den bortre långsidan, men nu dubbla siktavståndet från kortsidan (den första bredden är ju redan avsökt)
4 – Simma tillbaks längs den diagonala ledlinan och sök av båda sidor samtidigt
5 – Väl tillbaks vid första långsidan, flytta infästning av ledlinan två siktlängder längs långsidan
6 – Simma tillbaks längs ledlinan och sök av båda sidorna
7 – Väl tillbaks vid bortre långsidan, flytta infästningen av ledlinan två siktlängder längs långsidan
Genom att man flyttar linan en siktlängd i taget så sökes varje bottenyta av två gånger, dessutom en gång från varje håll, vilket ökar noggrannheten i avsökningen.

Notera:
Eftersom metoden är långsam så är den inte lämplig för livräddnings uppdrag, men eftersom man kan göra rutorna relativt små så kan man vara noga mer var man har sökt och inte och även lätt dokumentera var någonstans man hittar fynd.
Det är en fördel att använda sjunklina vid sökmetoden.

Relaterade ord: Djupkurvesökning Ekersökning Halvcirkelsökning Linjesökning Marinarkeologi Stråksökning Söklina Sökmetod
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER