Namn: Lösen:

Ryggplatta


Sv. Platta (slang). Eng. Backplate.

En platta i stål, aluminium, plast eller kolfiber som används för att hålla ihop dykutrustningen genom att utrustningen i övrigt är fäst vid utrustningen, exempelvis är remstället/motsvarande fäst direkt i plattan, lika så dykflaskan/-orna, med en vinge oftast är fäst genom att klämmas fast mellan flaska och platta när flaskan fästs. Övrig utrustning är ofta fäst i exempelvis remstället (lampor, kniv, mm) om den inte stoppas i befickor på dykardräkten.

Utöver att vara fästpunkt, så används plattan som regel också för att skapa vikt till systemet, för att ersätta delar av de blyvikter som annars vanligtvis medförs – varför de flesta plattor är gjorde i rost fritt stål, vissa även tjockare än normalt för att få ner blybehovet ytterligare. Plattor av lättare material är oftast avsedde för resor, i avseendet att hålla nere vikten på flygbagaget (man hyr oftast blyvikter lokalt på platsen man dyker på).

Relaterade ord: Backplate Dubbelpaket Dykflaska Dykutrustning Remställ Singeltankadapter Vinge
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER