Namn: Lösen:

SA


Stand Alone


Fristående enhet - inte kopplad mot övrig utrustning.

Till exempel när det gäller dykdatorer så är en SA-dator aldrig kopplad till luftförrådet på vanlig dykutrustning. I motsats till SA kallas en dator med en sån koppling mot gasförrådet för gas- eller luft-integrerad.

När det gäller rebreather så är vanligtvis den primära datorn kopplad till loopens syresensorer för kontinuerlig avläsning av ppO2. Samtidigt kan dykaren bära en separat SA-dator som backup där gasens (diluentens) sammansättning och avsett ppO2 matats in manuellt.

SA-datorer är förmodligen den vanligast förekommande typen av dykdatorer bland sportdykare. Epitetet SA används därför sällan i sammanhanget vanlig sportdykning utan är mest vanligt i rebreather-sammanhang.


Relaterade ord: Dykdator Rebreather
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER