Namn: Lösen:

SAC


Även SCR, (Surface Consumtion Rate)

Förkortning för Surface Air Consumption - hur många liter luft/gas man andas/minut på ytan.

Hur beräknar man sin SAC?
Det enklaste sättet att beräkna sin gasförbrukning är att göra ett kontrolldyk. Starta dyket med ett bestämt tryck i din dykflaska. I detta exempel 200 bar i en 12 liter stor flaska. Gå ner till 10 meter (2 atmosfärer) och simma omkring som du normalt gör under ett dyk. Gå upp efter 10 minuter och kontrollera trycket i flaskan igen. Vi kan nu beräkna vår SAC med hjälp av formeln: (flaskstorlek x förbukad gas) / (atmosfäriskt tryck) / (dyktid).

Exempel:
Låt oss säga att vi under dessa tio minuter förbrukade 30 bar.

12 x 30 = 360
360 / 10 = 36
36/2 = 18

Vår SAC är vid normala förhållanden 18 liter / minut. Observera att detta är ett riktvärde. I en stressad situation är det inte ovanligt att detta värde tredubblas, något som man bör ha i åtanke vid gasplanering.Åsikter och diskussioner
  • Antal liter, antal bar
  • Faktorer som styr luftförbrukning
  • Vad är "SAC-rate"?

    Se även:
    SCR, RMV


    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER