Namn: Lösen:

Dyklexikon


SADDDDD


Sequence – Air – Distance – Depth - Direction - Dive - Deco

Allmänt:
SADDDDD är en minnesregel för kontroll före dykning som tidigare lärdes ut av utbildningsorganisationen GUE, den är numera (sedan 2006) ersatt av minnesregeln "GUE EDGE". Syftet med minnesregeln är att gå igenom dyket så att alla i gruppen är medvetna om innebörden och planen innan man börjar dyket. SADDDDD genomför efter S-drill genom att man går upp på ytan igen, innan dyket börjar.

Kontrollpunkter för Sequence:
Fördela arbetsuppgifterna
- Skjuta ytmarkeringsboj
- Dekochef
- Navigering
- Lindragning
Gå igenom:
- Syfte med dyket
- Formation under dyket
- Nödfallsplan
- Åtgärder vid borttappad dykare

Kontrollpunkter för Air:
- Storlek på medförda dykflaskor
- Tillgängligt gasförråd i gruppen
- Vilka gasregler tillämpas (hel, halv eller tredjedel)
- Tryck vid vändning
- Minsta gasförråd för att påbörja uppstigning

Kontrollpunkter för Depth:
- Planerat djup för dyket
- Maximalt djup under dyket

Kontrollpunkter för Direction:
- Riktning
- Kompasskurser
- Kontrokurs
- Naturliga referenser
- Dykplatsskisser

Kontrollpunkter för Distance:
- Hur långt in/bort skall vi simma
- Vad gör vi när linan tar slut

Kontrollpunkter för Duration:
- Planerad längd på dyket
- Maximal längd på dyket

Kontrollpunkter för Deco:
- Tabeller
- Ratiodeco
- Nöddekompression
- Alltid minst 9m - 1min, 6m - 1min, 3m - 1min även vid icke-dekompressionsdykning

Jämför även VVSLO, IVSLO, BRAVO, BWRAF, BAR och SEABAG för alternativa minnesramsor, samt efterträdaren GUE EDGE.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddy_check
http://www.dir-diver.com/en/knowledge/predive.html
http://www.united-designers.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=54:saddddd&catid=9:naui&Itemid=20

Relaterade ord: BAR | BRAVO | Buddy | BWRAF | DIR | GUE | GUE EDGE | GUE Fundamentals | IVSLO | Parkamrat | Parkontroll | S-Drill | SEABAG | Team-dykning | V-Drill | VVSLO |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER