Namn: Lösen:

Salinitet


Sv. Salthalt. Eng. Salinity

Vatten i hav, sjöar och vattendrag innehåller salter, främst natriumklorid (NaCl) men också mindre mängder svavel, magnesium, kalcium och kalium. Ju mera salt, desto saltare och mer "marint" är vattnet. Saltalten uttrycks i psu (practical salinity unit, "tillämpad salthaltsenhet") eller i promille (tusendelar). Oceanernas vatten har en salthalt på i genomsnitt 35 psu, varierande emellan 33 och 38 psu (kan vara ännu högre) beroende på tillflöde och avdunstning (evaporation). Vatten med en salthalt under 30 psu betecknas som brackvatten. Färskvatten har en salthalt under 1-2 psu.
Östersjön är världens nästa största brackvattenhav, bara Svarta havet är större. Brackvattensförhållanden finner man också i flodmynningsområden (estuarier) och i andra områden där saltare vatten möter utflöden från floder.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Salinitet

Relaterade ord: Bräckt vatten Bräckvattensis Euryhalinsk Försaltning Haloklin Hypersalin Pannkaksis psu Salthaltsgradient Saltis Saltlake Saltvatten Stenohalinisk
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER