Namn: Lösen:

Saltsjö


En sjö vars vatten har en salthalt på minst tre psu (practical salinity unit). Den övre gränsen kan dock gå mycket högt och vara i nivå med salthalten i världshavet. Det finns också saltsjöar som har en saltvattensdel och en sötvattensdel. Typiskt för saltsjöar är att de inte har något eller har ett mycket litet utflöde. De salter som är lösta i det tillrinnande vattnet koncentreras därför genom avdunstningen. Följaktligen är saltsjöar vanligast i ökenområden, där avdunstningen är hög.

Notera: "Saltsjön" är ett vattenområde (fjärd) mellan Strömmen och Stora Värtan i Stockholm, exempelvis går Viking Lines färjor härifrån.

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Försaltning Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Salinitet Salthaltsgradient Saltvatten Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER