Namn: Lösen:

Saltvatten


Sv. Havsvatten. Eng. Salt water

Vattnet i oceanerna kallas normalt för saltvatten, det innebär att de har en salthalt som överstiger 3,5%.
Är salthalten mellan 0,5-3,5% så kallas det för bräckt vatten (eller brackvatten).
Är salthalten under 0,5% så kallas det för sötvatten (eller färskvatten).

Saliniteten (salthalten), i havet har genom tiderna sakta ökat och kommer fortsätta göra så, genom att vatten i floder tar med sig ämnen ut i havet, där då salter ansamlas och sakta bygger upp en ökad salthalt.

Saltvatten som fryser bildar saltis.

Relaterade ord: Dricksvatten Euryhalinsk Färskvatten Grundvatten Havsvatten Mineralvatten psu Salinitet Salthaltsgradient Saltis Saltlake Sjövatten Sodavatten Stenohalinisk Sötvatten Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER