Namn: Lösen:

SCUBA


Förkortning för Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, på svenska ungefär “innesluten undervattensadningsapparat”.

Uttrycket myntades av användarna till LARU (Lambersen Amphibious Respiratory Unit) som uppfanns 1939 i USA och var en återandningsapparat (rebreather) som användes under andra världskriget. Begreppet användes dock första gången i officiella dokument 1952 i en rapport till National Academy of Sciences. Idag åsyftas dock oftast apparatdykning med öppet system med komprimera luft i flaska när man anger SCUBA.

SCBA Self-Contained Breathing Apparatus) avser andningssystem liknande SCUBA, men måste inte innebära att den kan användas under ytan.

Relaterade ord: Apparatdykning CCUBA Dykning Dykutrustning Halvslutet system Rebreather Regulator Slutet system UBA Öppet system
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER