Namn: Lösen:

Secchi-skiva


Eng. Secchi disk

Ett enkelt mätinstrument bestående av en rund skiva på en stång som skickas ner i vattnet. Det djup där man inte längre kan se skivan från ytan betecknas som secchi-djup. Eftersom mätningen beror på syn och bedömning hos den som utför mätningen rekommenderas att man samma person utför mätning varje gång och att den sker under dagtid, helst när solen står som högst. För att få säkrare värde, kan man först mäta när skivan försvinner när den går ner, och sedan när man åter kan se den på vägen upp, och ta medelvärdet däremellan som mätvärde. Även om mätmetoden inte är helt exakt, så är dess enkelhet så bra att metoden fortfarande används istället för laboratoriemätningar, när man vill mäta turbiditet (grumlighet) på vatten i hav, sjöar och vattendrag.

Utformningen på Secchi-skivan kan variera.

Historik:
Skivan och tekniken togs fram av Pietro Angelo Secchi 1865.

Se turbiditet för mer information.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Secchi_disk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Secchiskiva

Relaterade ord: Grumlighet Nephelometer Turbiditet VattenSecchi-skiva
Exempel på olika secchi-skivor. Illustration: Mysid / Wikipedia Commons


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER