Namn: Lösen:

Sediment


Det material som bildar en mjuk sjö- eller havsbotten.

Sedimentbotten är en botten så kallad mjukbotten bestående av sediment (i jämförelse med exempelvis en hårdbottens klippformationer).

Sedimentation är då organiskt material (döda växter och djur), liksom humusämnen och oorganiskt material (sand, grus, lerpartiklar etc.) som transporterats från land ut i sjön eller havet, faller ner och deponeras på havsbottnen.
Om sedimentationen är för stor avseende organiskt material kan det uppstå syrebrist på botten.

Relaterade ord: Ackumulationsbotten Bottenfälla Erosionsbotten Marin snö Stranderosion Substrat
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER