Namn: Lösen:

Semaeostomaeida


Lat. Semaeostomeae. Sv. Egentliga maneter

Allmänt:
Den grupp av maneter som man oftast tänker på när maneter nämns då de ofta förekommer i stora antal längs våra kuster. Här återfinns exempelvis brännmanet och öronmanet.
Egentliga maneter bli normalt mellan 5-50 cm stora i diameter, med några arter som kan bli upp till 2 m i diameter. De rör sig genom pumpande rörelser.
Alla maneter tillhör nässeldjuren och har nässelceller, många dock så svaga att människan inte uppfattar det, brännmaneten är dock ett välkänt exempel på en som har kännbara nässelceller.
Egentliga maneter livnär sig oftast på plankton, men några arter kan även fånga fisk.
Namnet kommer från grekiskans "semaia" = militärfana och "stoma" = mun.

Jämför maneter för översikt över olika maneter i olika stammar och klasser.

Systematik:
Rike: Animalia (djuriket)
-Stam: Cnidaria (nässeldjur)
---Överklass: Scyphozoa (maneter)
--------Ordning: Stauromedusae (bägarmaneter)
--------Ordning: Coronatae
--------Ordning: Semaeostomaeida (egentliga maneter)
--------Ordning: Rhizostomae (lungmaneter)

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Semaeostomeae
http://sv.wikipedia.org/wiki/Maneter

Relaterade ord: Bägarmaneter Cnidaria Coronatae Egentliga maneter Maneter Marinbiologi Nässeldjur Scyphozoa
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER