Namn: Lösen:

Side Scan Sonar


Sv. Sidseende ekolod alt SSS (förkortning)

En Side Scan Sonar kan på ett enkelt sätt liknas vid en torpedliknande stålkropp (towfish) med två ekolod fastsatta på varsin sida som sänder ut signaler vågrätt istället för lodrätt. Signalerna sänds upp till båten via en fiberoptisk kabel där de tolkas och spelas in av en dator som sedan visar resultatet tvådimensionellt på en skärm.

"Fisken" styrs från båt och söker åt vardera håll. Genom att ställa in sonaren på olika frekvenser kan man söka smalt, men exakt, eller brett och mindre exakt. Olika material på havsbotten ger olika starka ekon. Stål t ex ger ett kraftigt eko medan mjuka material ger ett lägre eko. Beroende på frekvens kan sonarens signaler slå genom dybotten en smula och visa föremål begravda i dyn.

Som resultat av mätningarna får man en grafisk bild där man kan tolka skuggor för att avgöra vad som finns på botten. Tekniken är exempelvis vanlig för vrakletning, men förekommer även inom sjömätningen.

Åsikter och diskussioner
 • Side Scan Sonar
 • Djup/fart för Side scan sonar ?
 • Side scan sonars

  Externa länkar:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Side-scan_sonar
  http://www.abc.se/~pa/mar/sidescan.htm
  http://www.wern.com/id12.html
  http://www.enviroscan.com/html/gallery.html
  http://www.aquaexplorers.com/side_scan_sonar.htm
  http://www.shipwreckworld.com/articles/side-scan-sonar-images
  http://www.shipwreckworld.com/forum/default.aspx?g=topics&f=7
  http://www.facebook.com/pages/Side-scan-sonar/112601865425181

  Relaterade ord: Batymetri Bottenkartering Droppkamera Ekolod Hydrografi Loda Lodlina Magnetometer Marinarkeologi MLO Multibeam-ekolod Propellerlod ROV Sjömätning Skärplanssökning Släpkamera Sonar Sonarsökning Vektorsonar Vraksökning  Side Scan Sonar

  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER