Namn: Lösen:

Sjö


Sv. Insjö, Hav alt SJögång. Eng. Lake (insjö) alt Sea (hav).

Betydelse & definition

En mer eller mindre permanent vattensamling i en naturlig sänka i jordytan. En sjö har vanligtvis bara ett utlopp, men det finns också sjöar som har flera utlopp eller som helt saknar utlopp. En sjö kan vara en sötvattensjö eller en saltsjö (sjö med salt vatten). Om man skapar en sänka för att skapa en sjö benämns detta reservoar. Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) är en sjö "en förekomst av stillastående inlandsytvatten".

Det finns ingen fastslagen definition på hur stort vattensamling det måste vara för att utgöra en sjö, men 500 m² är ett som föreslagits (dvs 50x10 meter)

Ordet "sjö" kan ibland även åsyfta hav på något sätt, exempelvis "att ge sig ut på sjön" (ge sig ut i båt på havet), "sjöman" (arbetar på båt, vanligtvis havsgående sådan), "gått till sjöss" (börjat arbeta som sjöman), "Östersjön" (egentligen ett hav), "sjögång" (att det är vågor), eller "grov sjö" (stora vågor).

Insjöar

Insjöar har som regel sötvatten, men det förekommer även insjöar med saltvatten.

Sveriges yta består till 9% av sjöar varav 100 000 sjöar är större än 1 hektar (1 hektar motsvarar 100x100 m), "De tusen sjöarnas land" Finland har 187.888 insjöar, flest insjöar finns på norra jordklotet och 60 % av världens insjöar finns i Kanada - detta som ett resultat av inlandsisen.
Sveriges största sjö är Vänern (5.648 km²) och Sveriges djupaste sjö är Hornavan i Arjeplogskommun (221 m).
Europas största sjö är Ladoga (17 700 km²), världens största insjö är Kaspiska havet (386.400 km²) och världens djupaste (och äldsta) sjö och är Bajkalsjön (1 637 m).
Europas djupaste sjö (borträknat Kaspiska Havet som delvis ligger i Asien) är Hornindalsvatnet i Norge (514m), Tanganyikasjön är världens näst djupaste sjö (1 470 m), men även världens längsta sjö (660 km).
Kratersjön Ojos del Salado på gränsen mellan Argentina och Chile är världens högst belägna sjö (6 390 m), tätt följd av Lhagba Pool i Tibet (6 368 m). Världens lägst belägna sjö är Döda Havet (-418 m).

För mer information kring insjöar, se insjö.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Insj%C3%B6
http://en.wikipedia.org/wiki/Lakes#Trivia.

Relaterade ord: Baksjö Brottsjö Damm Eutrof Fjällsjö Fjärd Flada Frånflöde Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Hav Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Krabb sjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lentisk Lerslättsjö Luoppal Medsjö Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Ocean Oligotrof Pöl Rum sjö Saivo Saltsjö Siksjö Sjögång Sjöhävning Sjörestaurering Sjösprång Sjösystem Sjösänkning Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Sund Tjärn Träsk Vatten Våg Ytvatten Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER