Namn: Lösen:

Sjögräs


Eng. Seagrass (”Seaweed” är INTE sjögräs)

Sjögräs är en typ av blomväxt som lever i vatten (och alltså inte en alg). I hela världen finns det 50-60 arter av sjögräs, indelat i fyra familjer, i Sverige finns en art: ålgräs (latin: Zostera marina), som förr felaktigt kallades för bandtång (även om den inte är en tång, som är en alg). Dessutom räknas släktet Ruppia som sjögräs, om de växer i marina miljöer (saltvatten).
Sjögräs är kärlväxter och och utvecklades från sötvattenväxter för ~100-65 miljoner år sedan.

Sjögräs består av tre grundläggande delar:
- blad,
- rotlöpare (rhizomer), och
- rötter.

Sjögräs lever på ner till 10 m om ljusförhållandena tillåter, och kan bilda ängar.

Sjögräs har liten direkt effekt för människan, men är en gynnsam miljö för många vattendjur då binder bottensediment, syresätter botten tar upp ämnen från övergödning - varför de bidrar till en ökad artrikedom hos de marina djuren.

Ofta kallas alla gröna kort och tätväxande vattenväxter för sjögräs, dvs ofta avser man alger när man pratar om ”sjögräs”.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6gr%C3%A4s

Relaterade ord: Alg Plankton Tång
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER