Namn: Lösen:

Sjöjungfru


Sv. Havsfru alt Sjörået.

Det förekommer två varianter av sjöjungfru, hon i havet som även kallas Havsfrun, och hon i sjöarna som även kallas Sjörået.

Havsfrun
Havsfrun är folktro ett rå, ett kvinnligt naturväsen som tros råda över vattnets krafter och bor i havet.
Havsfrun tänktes som en vacker och erotiskt tilltalande kvinna med fiskstjärt som förr lockade sjömän i fördärvet med sin vackra sång.
Ursprungligen ansågs dessa väsen ha en kvinnas huvud och byst och fågels kropp (sirener), med tiden ändrades bilden till ett väsen bestående av hälften kvinna, hälften fisk.

Sjörået
Sjörået är i svensk folktro ett naturväsen som har ett ihålig ryggen och långt hår som hon gärna kammar och hon vakar över insjöarna.
Sjörået tros också hålla sig med kreatur, som kallas sjönöt eller sjökreatur. Dessa tros kunna uppträda som randiga kor som betar i strandkanten, men också som abborrar eller gäddor i sjön. Den som fångar en riktigt stor gädda får se upp så att det inte är sjöråets skällko som fångats.
Om man ser sjörået hänga tvätt på en holme så tros det förebåda oväder, enligt folktron.
Genom att dela med sig av sin matsäck till sjörået tros man få god fiskelycka. Detta kan ses som offer till sjörået. Motsvarande väsen i havet kallas Havsfrun eller sjöjungfrur.

Se även: Havsväsen

Externa länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6jungfru
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6r%C3%A5et


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER