Namn: Lösen:

Sjömätning


Sv. Bottenkartering alt Hydrografi

Kartering av havsbottens topografi, för att sjöfart, fiske, fritidsliv och samhällsfunktioner skall kunna nyttja vattenområdena utan att exempelvis kunna gå på grund eller för att planera inför ett brobygge.

Sjöfartsverket ansvarar för sjömätning i Sverige. Hantering av djup i kombination med positionsuppgifter är i Sverige klassat som hemliga uppgifter och kräver särskilt tillstånd, det finns dock även en del privata sjömätningar.
I sjökorten så finner man tidpunkt för sjömätningar för det aktuella området.

Från början så utfördes sjömätning genom lodning, men under 1900-talet så utvecklades effektivare metoder som ekolod, parallellodning och rambalkar, för att nu har ersatts av multibeam-ekolod och side scan sonar.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6m%C3%A4tning
http://www.vibatagare.se/Sjomatning___sa_har_gar_det_till_A-925855_DXNI-719_.aspx
http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____811.aspx

Relaterade ord: Batymetri Bottenkartering Bottenkänning Djup Djupkurva Ekolod Flack Grund Grundflack Grynna Hydrografi Loda Lodlina Multibeam-ekolod Pejla Propellerlod Ramning Sanka Side Scan Sonar Sjöfartsverket Sjökort
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER