Namn: Lösen:

Sjönöd


Befinna sig i allvarlig fara till sjöss/havs.

Vid sjönöd tillkallar man lättast hjälp genom att ringa 112, nödanrop på kanal 16 eller genom att visa/skjuta nödsignal (i sin enklaste form genom att vifta med båda armarna upp och ner).

Relaterade ord: Bankeffekt Bottenkänning Flott Förlisning Grundkänning Grundstötning Gå under Haveri HELP Isskruvning Kanal Kantra Kapsejsa KBV Lägervall Marvatten MRCC Nedisning Ombordläggning SAR Sjöfart Sjöförhör Sjöförklaring Sjöräddning Sjösäkerhetsrådet Sjöterm Skeppsbrott Slagsida SOS Alarm SSRS Strandning Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER