Namn: Lösen:

Sjörestaurering


En restaurering är ett försök att reparera skador i en sjö som annars skulle växa igen.

Restaureringsåtgärder kan indelas i två grupper;
1 - Minskning av näringshalterna genom exempelvis muddring.
2 - Vegetationsbegränsning genom exempelvis mekanisk vassröjning eller inplantering av gräskarp.

Relaterade ord: Sjö Sjösänkning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER