Namn: Lösen:

Sjösänkning


En numera utdöd företeelse, men som var vanligare under 1800-talet då många sjöar sänktes för att skapa bördiga jordbruksmarker av sjöbottnarna.

Relaterade ord: Dike Sjö Sjörestaurering
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER