Namn: Lösen:

Sjösystem


Flera olika sjöar som binds samman av ett eller flera vattendrag.

Sjöar som ligger längre ned i ett sjösystem har ofta högre vattenföring, högre näringhalt, högre andel föroreningar och är vid istäcke mer utsatta för strömfrätning på isen. Är det nivåskillnad mellan sjöarna i ett system, så smälter isar på högre belägna sjöar betydligt senare än lägre belägna sjöar.

Relaterade ord: Insjö Sjö Vattendrag
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER