Namn: Lösen:

Sjöterritorium


Ett lands sjöterritorium – landets inre vatten och landets territorialvatten – delas fiskerättsligt in i enskilt vatten och allmänt vatten.

Relaterade ord: Baslinje Inre vatten Territorialvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER