Namn: Lösen:

Sjövatten


Ett inte helt enhetligt begrepp, som normalt avser vatten i en insjö, och vanligtvis då sötvatten, men kan även ibland åsyfta havsvatten (exempelvis att båten blev fylld med sjövatten på grund av den grova sjögångenhavet).

Relaterade ord: Allmänt vatten Brackvatten Brunnsvatten Brunvatten Bräckt vatten Dagvatten Dricksvatten Enskilt vatten Farvatten Fiskevatten Färskvatten Grundvatten Havsvatten Hårt vatten Inre vatten Kommunalt vatten Källvatten Lugnvatten Markvatten Mjukt vatten Regnvatten Råvatten Saltvatten Sjö Smältvatten Sötvatten Vatten Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER