Namn: Lösen:

Skeppslista


Avser Sveriges skeppslista som ges ut av Transportstyrelsen och innehåller de fartyg som finns registrerade i fartygsregistret, samt oregistrerade fartyg so skrivits in i listan och namnförbehåll som finns i listan.
För varje registrerat skepp och varje båt i skeppslistan anges:
1. Registerbeteckning,
2. namn,
3. art,
4. hemort,
5. byggnadsår och byggnadsland,
6. byggnadsmaterial,
7. största längd och största bredd,
8. brutto- och nettodräktighet,
10. dödvikt,
11. djupgående,
12. maskineri,
13. maskinstyrka,
14. klassificeringsanstalt, samt
15. ägare eller huvudredare (vid flera ägare tas endast en upp i listan).
Notera: Fiskeskepp och fiskebåtar redovisas särskilt. För dem anges också distriktsbeteckning och hemmahamn.

För varje oregistrerat skepp vars namn har förts in i fartygsregistrets skeppsdel anges vem som har sökt införingen samt sådana uppgifter som enligt andra stycket skall anges i fråga om registrerat skepp i den mån de förekommer i registret.

Beträffande inskrivna förbehåll om skeppsnamn anges vem som har sökt införingen.
I skeppslistan innehåller även förteckning över igenkänningssignaler och uppgifter om radiostation som har tilldelats skepp, skeppsbygge eller båt får också föras in i skeppslistan.

För dykare kan skeppslistan vara intressant när man söker uppgifter om vrak.

Externa länkar:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1975:927

Relaterade ord: Fartyg Fartygsregister Skepp
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER