Namn: Lösen:

Skeppsmätning


Fastställande av volymuppgifterna (tonnage/dräktighet) för ett fartyg enligt IMO regelverk "The International Convention on Tonnage measurement of Ships" från 1969 som gäller för alla fartyg med en minsta längd av 24 m sedan 1994, med undantag av örlogsfartyg och fartyg som uteslutande befar Stora sjöarna, Kaspiska havet eller floderna La Plata, Paraná och Uruguay. De uppgifter man fastställer är bruttodräktighet och nettodräktighet i meter, varav bruttodräktighet visar ett fartygs totala volym, medan nettodräktighet visar ett fartygs lastvolym.

Före 1982, och helt utfasat sedan 1994 så mätte man i registerton (brt/nrt) som liknade dagens dräktighet (GT/NT), men som varierade mer och dessutom mättes i fot, istället för meter.

Uppgifterna från skeppsmätningen sammanställs i ett mätbrev som summerar uppgifterna samt vissa inkänningsmått. Se mätbrev för mer information.

Externa länkar:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1162
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skeppsm%C3%A4tning
http://en.wikipedia.org/wiki/Displacement_(ship)

Relaterade ord: Bruttoregisterton Fartyg Fartygsregister IMO Nettoregisterton Registerton
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER