Namn: Lösen:

Slang


Föremål:
Mjukt böjligt rör, vanligtvis av väv, plast eller gummi, vanligtvis avsedd att leda vätska eller gas. Kan även användas om spiralformade rör som exempelvis finns på destilleringsapparat. Exempel på slangar är brandslang för transport av vatten, innerslang till cykelhjul som utgör stötdämpning, navelsträng vid tunddykning som transporterar andningsgas och dammsugarslang.

Språkligt:
Vardagligt icke formellt, stundom möjligtvis vulgärt, språkbruk eller enskilda uttryck som används inom en viss krets av personer (exempelvis ungdomar eller yrkeskamrater) men ibland även med en bred allmän spridning. Slang används oftast i tal, men mindre ofta i skrift eftersom det inte anses som vårdat och ibland så saknas vedertaget skrivsätt av uttrycket.

Djur:
Ordet ”slang” används ibland som icke-formell beteckning av långsmala djur (framförallt om de slingrar sig), exempelvis ormar, men även vissa vattenlevande djur kan ibland omfattas av uttrycket.

Geografiskt:
Långsträckt, smal, i vatten utskjutande landtunga eller udde som i dialektala uttryck benämns ”slang” eller ”slanga”.

Dykning:
Inom dykningen så kan slang omfatta navelsträng (slang som leder luft från ytan till dykare på botten, exempelvis tungdykning), de slangar som sitter på regulatorn (högtrycksslang för manometer och lågtrycksslang till andrasteg) eller kirurgslang (som används för att fästa up reservregulatorn runt halsen vid exempelvis teknisk dykning). Självfallet förekommer även slanguttryck inom dykningen, som exempelvis ”deka” (genomföra dekompression), ”mixa” (blanda andningsgas annan än luft) eller ”stage” (etappflaska, dvs en dykflaska med antingen extra bottengas eller

Relaterade ord: Dekanteringsslang HP HP/LP-slang Inflatorslang Landtunga LP Manometerslang Navelsträng Näs Regulatorslang Slangdykare Slangdykning Slangstrumpa Udde
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER