Namn: Lösen:

Släpkamera


En kamera för undervattensbruk, vilken är avsedd att släpas bakom en båt för att visa vad som finns på botten under båten för personalen som sitter i båten. Den kan exempelvis användas för botteninventeringar, vrakletning eller inspektion av föremål på botten. Till skilland från en droppkamera, så är den utformad för att hålla kameran stilla, så att man ser relevant bottenparti.

Metoden är delvis ersatt med ROV som ger möjlighet att även styra kameran och förflytta den i sidled, samt i vissa fall även utföra andra arbetsuppgifter med hjälp av exempelvis gripklo – en ROV kan dock inte gå lika fort under vattnet.

Relaterade ord: Droppkamera Marinarkeologi ROV Side Scan Sonar Skärplan Sonar Sökdrake UV-hus Vektorsonar Vraksökning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER