Namn: Lösen:

Slättsjö


Sjötyp i slättlandsområde, i Sverige företrädesvis i södra Sverige.
Dessa sjöar är ofta näringsrika (eutrofa) och har ett rikt växt- och djurliv.

Relaterade ord: Damm Eutrof Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Hjälmaren Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Sjö Skogssjö Sprickdalssjö Tjärn Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER