Namn: Lösen:

SLC


Sustained-Load Cracking

Allmänt:
Ett begrepp som innebär att ett material under belastning med tiden kommer att drabbas av sprickbildning på grund av utmattning i materialet.

Inom dykning:
Inom dykningen så har dykflaskor i aluminium varit aktuella för SLC. Detta eftersom aluminium saknar utmattningsgräns (till skillnad från stål), vilket innebär att det inte finns säkra gränser inom vilka materialet kan belastas utan att med tiden drabbas av utmattning. Stål har utmattningsgräns, medan aluminium saknar det. Därför kommer aluminium med tiden alltid att bli överbelastad och börja deformeras. I vissa applikationer är kombinationen av materialets dimensionering och belastning sådan att någon märkbar deformation inte kommer ske inom överskådlig framtid, i andra applikationer så kommer materialet att slitas ut. Stål å andra sidan kan dimensioneras för aktuell belastning, så att materialet ligger inom utmattningsgränsen och därför inte kommer drabbas av deformation med tiden.
I början av 2000-talet så uppmärksammades att dykflaskor tillverkade i aluminiumlegeringen 6351 var särskilt utsatt för SLC, varför man slutade tillverka dykflaskor i det den legeringen och istället fortsatte tillverkningen av aluminiumflaskor i legering 6061.
Uppgifter från tillverkaren Luxfer uppger dock att av deras totalt 6,1 miljoner gasflaskor i USA med legering 6351, så har 0,37 % visat tecken på SLC, dock något högre bland gasflaskor avsedda för just dykning där siffran blev 1,25 %.

Åsikter och diskussioner:
  • Livslängd på Aluminiumflaskor
  • Exploderande aluminium flaskor!

    Externa länkar:
    http://www.luxfercylinders.com/support/faq/sustainedloadcracking-australia.shtml

    Relaterade ord: Aluminiumflaska Gascylinder Gasflaska
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER