Namn: Lösen:

Smältvatten


Vatten som tillkommit genom att snö eller is har smält.
Smältvatten är som regel mycket kallt (runt fryspunkten om det är nära källan), men skiljer sig också från övrigt vatten genom att det saknar lösta salt, levande organismer och har ofta mycket få partiklar (om inte snön eller isen innehåller exempelvis luftföroreningar, eller rinner genom föroreningar, exempelvis på marken).

Relaterade ord: Avloppsvatten Dagvatten Dränvatten Forsande vatten Färskvatten Glaciologi Glaciärsjö Grundvatten Insjö Is Issjö Isälv Källvatten Markvatten Regnvatten SMHI Sötvatten Vatten Vattendrag
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER