Namn: Lösen:

SMHI


Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut


Allmänt:
En svensk statlig myndighet under Miljödepartementet med ansvar för mätningar och prognoser inom meteorologi, hydrologi och oceanografi med sitt huvudkontor i Norrköping.

Prognoserna från SMHI används bland annat till TV’s väderprognoser, men även till olika prognoser inom näringslivet (exempelvis vid planering av husbyggen). Enskilda kan även ta del av SMHI’s rapporter via SMHIs’ webbsida.

SMHI omsätter årligen runt ½ miljard svenska kronor, och har cirka 600 anställda (2009).


Historik:
Myndigheten fick sitt nuvarande namn 1945 efter en omdöpning från det tidigare SMHA (Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt) som var en sammanslagning av olika myndigheter, samt övertagande av funktioner från andra myndigheter, den äldsta organisationen var Statens Meteorologiska Centralanstalt som bildades 1874 och gav ut den första väderbulletinen samma år.


SMHI finansieras genom;
1 - via anslag från staten,
2 - via uppdrag från andra myndigheter och
3 - genom affärsverksamhet på företagsekonomiska grunder.


Exempel på prognoser och rapporter från SMHI:
Nedanstående är ett axplock av de prognoser som finns tillgängliga publikt på SMHI’s webbsida,

- Algblomning: http://www.smhi.se/klimatdata/miljo/algblomning
- Havsobservationer: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/havsobservationer
- Havsis: http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsis
- Is till havs: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/Is-till-havs
- Kustobservationer: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kustobservationer
- Kustväder: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kust
- Nederbörd: http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/blixtar
- Sjödjup & sjövolym: http://www.smhi.se/k-data/hydrologi/sjoar_vattendrag/sjodjup_SVAR_2009.pdf
- Sjöväder: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/sjovader
- Vattenföring: http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Vattenforing
- Vågobservationer: http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsvagor
- Väder: http://www.smhi.se/vadret


Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/SMHI
http://www.smhi.se

Relaterade ord: Glaciologi Hav Hydrografi Hydrologi Hydrosfär Is Limniograf Limnologi Mareograf NOAA Ocean Oceanografi Pegel Pegel Sjö Smältvatten Vatten Vattenföring VattenståndSMHI
SMHI logotyp.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER