Namn: Lösen:

Sökmetod


Det finns olika metoder att söka efter föremål i vattnet, metoderna skiljer sig från sökning på land framförallt genom sikten, men även genom mjuka bottnar.

Elektroniska:
- Ekolod - mäter djupet under ett fartyg och visar bara avvikande bottendjup, en relativt dålig sökmetod om man exempelvis inte bara vill hitta ett vrak på en redan känd position
- Magnetometer - mäter förändringar i jordens magnetfält, vilket påverkas av stora järnförmål som exempelvis stålvrak, utrustningen sitter monterad på fartyg
- Multibeam ekolod - som mäter i djupled med en viss spridning och bygger upp en tredimensionell bild av botten under fartyget som utrustningen sitter på
- Side Scan Sonar - ett sidseende ekolod där man på en plotter får en grafisk bild av botten och kan se konturer och skuggbildningar på botten, mest lämplig för sökning efter större föremål (exempelvis vrak)
- Vektor Sonar - ett sidseende ekolod som står/hänger på en fast punkt på botten och sveper med sökaren i 360° för att visa vad som finns på platsen, endast lämplig för stora föremål (exempelvis vrak), men kan med fördel användas på isbelagda vatten genom att borra hål i isen

Optiska:
- Droppkamera / släpkamera - en kamera som hänger i en kabel från en båt, genom vilken man kan studera botten, tillåter att man kommer ner en bra bit från yta, men blir besvärligare med ökat djup
- Flygfoton - med hjälp av flygfoton eller satellitbilder så kan man söka efter större föremål (exempelvis vrak eller lämningar av bebyggelse), men det kräver goda siktförhållanden i vattnet och kan endast tillämpas på grunt vatten
- Laser - genom att skicka ner laserstrålar från ett flygplan så kan man göra mätningar i botten, en metod som Försvarsmakten bland annat undersöker för att kunna söka efter sjöminor och använder för detta syfte grön laser som har bättre genomträningsförmåga, men även denna metod har en begränsning i djupled
- ROV - en utveckling av droppkameran genom att en kamera har monterats på en undervattensrobot och därigenom får ökad rörlig så att man inte behöver flytta ytbåten för varje kamerarörelse
- Snorkling - en person på ytan tittar genom ett cyklop och andas genom snorkling, metoden medger sökning över stora områden och utan båt, men dock bara inom siktdjupet
- Vattenkikare - en sökmetod som innebär att man genom att vada eller åka båt använder ett redskap som kallas vattenkikare (en cylinder med en glasskiva i botten, som gör att man slipper vågornas störande effekt) för att lättare se ner genom vattenytan, är dock begränsas till siktdjupet

Mekaniska:
- Draggning - man bogserar en dragg bakom en båt för att försöka få den att fästa i något (tidigare vanlig vid sökning efter vrak eller lik)
- Ramning - en ram sänks ner under ett fartyg som rör sig sakta framåt, ramen slår i uppstickande föremål, används bland annat inom sjömätning
- Paravan - en anordning som fästs på en lina för att dra ut den i sidled från färdriktningen, används exempelvis inom militär minröjning till sjöss för att svepa en vajer genom vattnet och fånga upp förankringslinorna till minor som flyter strax under vattenlinjen

Dykande:
- Linjesökning - dykare som söker längs linjer utlagda på botten
- Rutsökning - dykare som söker av ett rutmönster utlagt på botten, används exempelvis inom marinarkeologin då det ger en bra lokaliseringen av föremålet
- Cirkelsökning - dykare som simmar i växande cirklar runt en referenspunkt på botten
- Halvcirkelsökning (vektorsökning) - dykare som med hjälp av en lina söker successivt framåt i bågrörelser mellan två referenslinjer, används bland annat inom räddningstjänsten
- Djupkurvesökning - dykare som mellan två referenslinjer söker längs ökande eller minskande djup
- Ekersökning - dykare som från en referenspunkt söker fram och tillbaka till ytterradien på en cirkel och vrider varje utgående rörelse för att till slut söka av området inom en hel cirkel
- Stråksökning - dykare släpas bakom en båt med hjälp av ett skärplan eller sökdrake
- Sondering - dykare som kör ner käppar i botten för att känna efter föremål under mjuka sedimentlager, används exempelvis inom marinarkeologin, men sökmetoden behöver kombineras med exempelvis rutsökning eller linjesökning
- Metalldetektor - dykare med metalldetektorer kan söka efter förmål som ligger nedsjunkna i bottensedimenten, men sökmetoden behöver kombineras med exempelvis rutsökning eller linjesökning

Djur:
- Likhund - vid eftersök efter exempelvis drunknade så kan man placera en så kallad likhund (hund som markerar likdoft) i fören på en båt och köra över misstänkta områden tills hunden markerar, hunden reagerar på de gaser som en död kropp släpper ut och som stiger till ytan, en metod som används av exempelvis polisen
- Spårhund - vid eftersök efter dykare, så kan man placera en spårhund i fören på en båt och låta köra över misstänkta områden tills hunden markerar, hunden reagerar på de dfoter som en alltid sprider kring sig och som även når ytan, en metod som används av exempelvis militären vid sökning efter fientliga grodmän
- Delfiner - delfiner har tränats för att utföra utföra diverse uppdrag under vattnet, bland annat för att lokalisera sjöminor (bland annat använt av USA)
- Sälar - sälar har tränats för att söka efter ubåtar, bland annat i svenska marinen (dock nedlagt)

Relaterade ord: Bärgning Djupkurvesökning Dragga Ekersökning Ekolod Halvcirkelsökning Linjesökning Lyftsäck Magnetometer Marinarkeologi Multibeam-ekolod Ramning ROV Rutsökning Side Scan Sonar Skärplan Stråksökning Sökdrake Söklina Vraksökning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER