Namn: Lösen:

Sötvatten


Sv. Färskvatten.

Vatten som inte är salt eller bräckt. Det har en salthalt som understiger 0,5 psu (tidigare kallat promille).
Sötvatten kallas också färskvatten när man menar att det är vatten som kan användas som dricksvatten.

Sötvatten som fryser bildar sötis.

Relaterade ord: Bordsvatten Brackvatten Brunnsvatten Bräckt vatten Dricksvatten Grundvatten Havsvatten Inre vattenresurser Kommunalt vatten Källvatten Limnologi Markvatten Mineralvatten psu Regnvatten Råvatten Saltvatten Sjövatten Smältvatten Sötis Vatten Vattentäkt Yttre vattenresurser Ytvatten




TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER