Namn: Lösen:

Spillvatten


Sv. Avloppsvatten

Begreppet används om avloppsvatten från bad, disk och tvätt i främst hushåll (gråvatten eller BDT-vatten), avloppsvatten från toaletter (svartvatten) och avloppsvatten från industrier.

Relaterade ord: Avloppsvatten BDT-vatten Dagvatten Dränvatten Gråvatten Kloak Modifierat vatten Reningsverk Restvatten Slagvatten Svartvatten Utjämningsmagasin Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER