Namn: Lösen:

Sprängbleck


En säkerhetsmekanism som förhindrar att trycket i en dykflaska når farligt höga nivåer i samband med fyllning eller vid extrem hetta (brand). Sprängblecken är ofta färgade eller försedda med en märkning som visar vid vilket tryck de ger vika.

När ett sprängbleck går sönder, vilket kan ske även vid normala omständigheter, hörs ett kraftigt ljud. Man kan i detta läget inte stoppa luftflödet och flaskan måste lämnas i till servicetekniker för att få blecket utbytt.

Långt ifrån alla flaskor som används idag har sprängbleck. Dock finns ett par länder där detta är obligatoriskt, bland annat i USA.

Relaterade ord: Dykflaska Dykutrustning HP Kran ÖvertrycksventilSprängbleck

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER