Namn: Lösen:

Stående våg


Sv. Seicher Eng. Standing wave

En stående våg är en våg som inte rör sig, utan alltså står kvar på samma plats. De kan förekomma pga konstant vattenrörelse i tankar/kärl eller i havsvikar pga tidvattenrörelser. Ett mycket vanligt exempel är forsar i våra svenska älvar som ofta har stående vågor, exempelvis där vatten från en grund forsande del kommer ner i en djupare del med lugnare vatten.

Se även:
Baksjö, Bogvåg, Bore, Brottsjö, Bränning, Dyning, Gäss, Hajning, Häckvåg, Krabb sjö, Medsjö, Monstervåg, Sjögång, Sjöhävning, Smul, Stråkande vatten, Ström, Svall, Tidvattenvåg, Tsunami, Våg, Vågbrytare, Vågdal, Vågtopp

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Seicher
http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_wave


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER