Namn: Lösen:

Statocyst


Ett jämnviktsorgan som finns hos vissa ryggradslösa djur som nässeldjur (Cnidaria), kammaneter (Ctenophora) och en del tvåsidiga djur (Bilateria) som hjälper djuret genom att tala om för djuret vilken orientering (upp/ner) det har i vattnet.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Statocyst
http://www.yourdictionary.com/statocyst
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/564212/statocyst

Relaterade ord: Cnidaria Ctenophora Kammaneter Marinbiologi Nässeldjur
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER