Namn: Lösen:

Stenkista


Sv. Brokista alt Sänkkista.

En stenkista är en timmer- eller metallkonstruktion, som fyllts med sten och sänkts ned i vatten till den står stadigt på botten. Den fungerar som fundament och fast punkt vid konstruktioner i vattnet, som till exempel broar, bryggor, sjömärken eller ankringspunkter. De kan även ha använts som spärranordning ungefär som pålspärrar eller spärrvrak.

Stockarna sammansättes vanligtvis med laxknut utan hakar. Traditionellt timrades sänkkistorna på isen, fylldes sedan med sten, isen kunde hackas sönder, och kistan sänktes därigenom till botten.

Idag finns många stenkistor kvar på botten trots att konstruktionen ovan ytan är borta. Hittar man lösa stockar på botten med spår i ändarna av timmerknutar eller laxspår, så kan det vara tecken på att det finns rester av stenkistor i närheten.

På land är en stenkista en grop fylld med stenar som används för att filtrera exempelvis dagvatten.

Se även: Brygga, Dykdalb, Hamn, Kaj, Marina, Pir, Pålspärr, Spärrvrak, Vågbrytare

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stenkista_(konstruktion)
http://www.ne.se/brokista
http://susning.nu/Stenkista


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER