Namn: Lösen:

Stråksökning


En dykare som släpas bakom en båt med hjälp av ett skärplan eller en sökdrake som är fäst i båten genom en lina.

Metodbeskrivning:
I förväg planeras ett sökmönster som båten kommer att köra, och det är båten som ansvarar för att avsökningen blir noggrann. Konsultera med fördel sjökort i planeringen. Sökmönstret måste vara avpassa till siktförhållandena för dykaren. När mönstret är fastställt så markeras det ut med bojar eller genom waypoints i en GPS. Börja fördelaktigt med första svepet motströms för att undvika att linan trasslar in sig i båten. Dykaren släpas bakom båten och styr själv sin höjd över botten genom att använda skärplanet / sökdraken. Båten får inte köra fortare än 3 knop (i relation till vattnet, dvs ta hänsyn till strömmar). För att markera var eventuella observationer görs så släpper dykaren en tyngd på botten med ett flöte som går upp till ytan, eller noterar på vilket svep observationen gjordes och återkommer senare för ett en mer detaljerat sökning och återlokalisering av platsen. Flera dykare kan åka parallellt med varsin sökdrake / skärplan.

Notera:
Metoden lämpar sig inte för sökning efter små föremål, men medger en snabb avsökning av ett stort område efter stora och medelstora föremål.

Relaterade ord: Djupkurvesökning Ekersökning Halvcirkelsökning Linjesökning Rutsökning Skärplan Sökdrake Söklina Sökmetod
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER